Тема 2 Дискусия за Термина „Проблематично” и Ключовите критерии за Проблемно Използване на Интернет

  • Интернет не е вещество.
  • Проблемната употреба на интернет включва различни онлайн поведения, които могат да излязат извън контрол при някои хора:

-Проблем с онлайн игрите

-Проблемно използване на социалните мрежи

-Компулсивно онлайн пазаруване

-Проблемен онлайн хазарт

-Проблемно използване на онлайн порнография.

Въпреки това, само разстройството на хазарта се признава за официално разстройство и разстройството на хазарта е на път да бъде признато от СЗО. Други проблемни интернет поведения не са признати разстройства, тъй като са необходими повече изследвания.

  • Така че:

Проблемната употреба на интернет е общ термин, който може да се отнася до различни поведения, като споменатите по-горе. Важно е да подчертаем за какво конкретно поведение имаме предвид.

  • функционално увреждане (т.е. че причинява на човека проблеми в училищния живот, социалния живот и други форми на функциониране) Това е функционалната дефиниция на Европейския парламент.

  • ICD-11 критериите (следващия слайд) са налични само за игрите (Gaming Disorder), но могат да бъдат полезни, когато се мисли и за други потенциално проблематични начини на използване на интернет.
  • Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS) е въпросник, наличен за откриване на проблемното използване на социалните медии.