Тема 2 Връзка с Родителите и Партньорство Родител-Учител

 • Изразяване на интерес към деца/юноши
 • Лесна достъпност
 • Откритост към родителите
 • Възпитание
 • Общуване
 • Доброволчество
 • Учене у дома
 • Вземане на решения и
 • Сътрудничество с общността
 • Перфектната комуникация съдържа елементите на:
  • Яснота
  • Четимост
  • Честота
  • Качество
  • Ефикасност
  • Информативност
 • Проучванията показват, че родителите искат да знаят как могат да помогнат на деца/юноши както у дома, така и в училище.
 • Адекватната комуникация между родители и учители може да помогне на учителите да оценят и разберат децата/юношите:
  • Нужди
  • Интереси и
  • Способности
 • За да могат родителите и учителите да почувстват, че си сътрудничат успешно, родителите трябва да се чувстват добре дошли в училищата
 • Социалните събития за родители могат да бъдат полезни за тази цел
 • Родителските познания, нагласи и практики зависят от контекстуални фактори, включително:
  • Характеристики на децата (например пол, темперамент)
  • Опитът на родителите от тяхното детство
  • Обстоятелства
  • Очакванията, научени от други, като семейство, приятели и други социални мрежи, и
  • Културни системи

Постарайте се да накарате родителите да се почувстват добре дошли и ценени.