Тема 1 Ролеви Модел за своето Дете

Ролева игра - „Огледала“

Играта може да се играе от родители и деца, от братя и сестри, всички членове на семейството.

Играчите стоят в една линия един срещу друг, в мълчание. Играч А е модел и играч Б е огледалото. А прави бавно, внимателно движение и B го копира по едно и също време. Б трябва да се концентрира, за да се опита да предвиди движенията на А и да бъде истинско огледало, а не само забавено отражение. А трябва да се увери, че Б може да  го следва. Движенията не трябва да са твърде сложни за начало. Важно е да се намери добра невербална комуникация. Разменете ролите.

Припомняме на играчите, че се нуждаят от сътрудничество. В началото ще има смях, но рано или късно двойките ще се концентрират и ще си сътрудничат, за да направят дейността по-интересна. Колкото повече хармония има между играчите, толкова по-сложни могат да бъдат жестовете. Водещият може да даде допълнителни инструкции и да ги помоли да разкажат история с движения. За да се подчертае сътрудничеството и адаптивността, се препоръчва да се променят двойките.

Децата са като огледало на своите родители. Така, както изиграхте играта по-горе, и децата ни бяха отражение на нашите физически действия, така ние сме най –важният и първи ролеви модел на поведение за нашите деца, който те следват безапелационно. Ние като родители сме отговорни към нашите деца и то не само с възможностите, които им даваме да растат щастливи без да им липсва нещо, но и с примера, който сме за тях всеки ден от тяхното съществуване. Децата са бял лист хартия, върху който ние рисуваме с цветовете на нашите

постъпки, с любовта и грижата към тях. Само от нас зависи върху този бял и „наивен“ лист хартия да нарисуваме шедьовъра, наречен „стойностен, успешен и щастлив човек“. Нашият начин на живот, стресът, храната, двигателната активност са фактори, които модулират гените ни и тяхната работа, и повлияват сериозно нашето здраве и това на децата ни.

Необходимо е родителите да осъзнават това и да го разбират, за да могат с действията си да осигурят един по-добър шанс за успешно развитие на децата си.

Снимки: Интернет

Вие сте самотен родител на 10 годишно дете, имате натоварена работна седмица, прибирате се късно вечерта вкъщи и единственото, което искате е да се приберете, да запалите цигара и да си починете. Вашето дете, обаче, не понася цигарен дим  и често влизате в спорове по този въпрос. Детето ви на висок глас казва: „Ти не си никакъв родител, само се правиш на такъв, омръзна ми да не се съобразяваш с мен, и аз няма да го правя повече.“

На практика детето Ви е изложено на пасивно тютюнопушене. Нека се запознаем с влиянието на пасивното тютюнопушене върху децата ни и с няколко съвета с какво като родители да заменим цигарите, за да даваме добър пример на децата си.

Снимка: Интернет