Тема 1 Пет Грешни Родителски Реакции

Реакции:

  1. 1. Гняв – „Как може да си толкова глупав?“ – Думите често нараняват и децата се отъждествяват с тях. Гневът може, а не трябва да доведе до агресивно поведение. Гневът е една от основните човешки емоции, всички се гневим, разликата е в това как се държим, когато сме ядосани.
  2. Прекомерно притеснение – „Провалих се като родител“ – дори да сте много емоционални по природа, не е нужно да изпадате в паника при всеки възникнал тийнейджърски проблем. Оценете ситуацията трезво и дайте добър пример на своето дете затова как да възприема негативни събития в бъдещето.
  3. Подигравки или сравнения – „Ти ще станеш точно като…“ – има много причини,които могат да подтикнат децата ни да употребяват тютюневи изделия. Като „обезценяваме“ техните преживявания, коментираме ги подигравателно, рискуваме никога да не ги научим да се изправят смело пред проблемите си и да ги решават.
  4. Грубост и насилие – „Ще съжаляваш за постъпката си много някой ден.“ – трябва да се фокусираме върху идеята за поправяне на грешките, да научим как се прави. Нужно е да покажем на децата, че дори големите грешки, които всеки допуска са поправими.
  5. Безразличие – „Все ми е тая,че пушиш .То си е за теб,ти ще се разболееш някой ден“ –родителска реакция ,която неглижира проблема на детето. Ако неглижирате този проблем, децата могат да останат неразбрани, самотни и да загубят доверие във вас

В живота с децата много често се чувстваме изчерпани, фрустрирани или изплашени. Децата се учат от нас как да се държат, дори когато сме ядосани. В конфликтна ситуация доминира не разумът, а емоциите. Затова трябва да потърсим начин за овладяване на емоциите. Да се реши конфликт означава да се съхраняват, а не да се разрушават взаимоотношения. Конфликтът не  е победа, а споразумение.