Тема 1 Въведение

Епидемиологичната информация е важна при планирането и оценката на профилактичната програма (Dicker et al. 2006). Тъй като този проект има за цел да предотврати пристрастяването към тютюневите изделия, алкохола и интернет сред младите хора, важно е да се знае степента и моделите на употреба.

Епидемиологичните доказателства трябва да се основават на съответните и скорошни научни изследвания. Фокусът трябва да бъде върху данните, базирани на големи проекти, като European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), фокусиран върху употребата на вещества и други рискови поведения сред 15- до 16-годишните ученици и здравно поведение в Деца в училищна възраст (HBSC), фокусирани върху разбирането на здравето на 11-, 13- и 15-годишните в техния социален контекст (отношения със семейството, връстниците, училището и онлайн комуникацията). Данните от общото население от различни страни, събрани от Европейския център за наблюдение на наркотици и наркомании, и препоръките на тази европейска агенция относно превенцията трябва да бъдат взети предвид.

Източник: Anne Nygard on Unsplash