Тема 1 Въведение

Ясните граници са от съществено значение за здравите взаимоотношения и за собствената безопасност и благополучие. Определянето на граници на зависимостите, за да могат децата и юношите да избягват пристрастяващо поведение, е от решаващо значение.

За да се установят, поддържат и договарят здравословни и силни граници с децата и юношите не само по отношение на зависимостите, но като цяло, са необходими комуникативни умения.