Тема 1 Въведение

Да бъдеш част от група връстници може да повлияе положително на психичното и физическо здраве на децата и юношите, социалната адаптация и благополучие.

Въпреки това, да бъдеш част от група може също да означава, че децата и юношите могат да бъдат подложени на отрицателен натиск от връстници.

Даването на възможност на децата и юношите да бъдат автономни и уверени може да окаже голямо влияние върху начина, по който се справят с компрометиращи здравето поведения, и може да действа като щит срещу натиска на връстниците.