Тема 1 Въведение

През детството и юношеството в мозъка настъпват бърз растеж и промени.

Развиват се когнитивни и социално-емоционални умения. Тези умения могат да подобрят психичното здраве на децата и юношите и вземането на решения относно пристрастяването.