Тема 1 Въведение

Основната цел на по-широкото обучение на възрастни по превантивните програми е да се постигне устойчив, общоучилищен подход за поддържане на здравето на децата/юношите.

 • Първата стъпка – ПРЕДОСТАВЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА
  • Предоставете информация за проблемите
  • Предоставете информация за разпространението на проблема
  • Предоставете информация за последствията
  • Предоставете информация за основните симптоми.

Ако има разбиране за важността на проблема, към който е насочена превенцията, тогава превантивните програми може да са по-конкретни, но изпълнителите също могат да бъдат по-ентусиазирани при създаването им.

 • Училищна организация
 • Сътрудничество между заинтересованите страни
 • Използване на медии
 • Оценка
 • Кой трябва да бъде включен в разработването на програмата
 • Кой трябва да бъде включен в изпълнението на програмата
 • Кой трябва да бъде включен в разпространението на програмата
 • Кой трябва да бъде включен в оценката на програмата
 • ….И как да организирате всяка стъпка.