Тема 1 Въведение

Много фактори различават хората, които са по-склонни към проблемна употреба на тютюн, алкохол и интернет от тези, които са по-малко склонни да го правят (Catalano et al., 2011; Hawkins et al., 1992).

Рискови и защитни фактори:

  • Може да бъде в рамките на индивида (вътрешен),
  • Извън индивида (външно), или
  • Те могат да идват от взаимодействието между вътрешни и външни влияния.

Рискът от проблемна употреба на тютюн, алкохол, интернет и други неблагоприятни поведения се увеличава с увеличаването на влиянието и/или броя на рисковите фактори и намаляването на броя и/или влиянието на защитните фактори (NIDA, 2020).

НО:

  • Наличието на рискови фактори само по себе си не означава, че човек автоматично ще развие зависимости някой ден,
  • Липсата на рискови фактори не означава, че човек никога няма да развие зависимост,
  • Всички хора имат някаква комбинация от рискови и защитни фактори,
  • Тяхното влияние върху човешкото поведение е интерактивно и се променя през целия живот (NIDA, 2020).

Целта на превенцията е намаляване на рисковите фактори и укрепване на защитните фактори, като се цели ефектът на защитните фактори да надвишава този на рисковите фактори!