Тема 1 Въведение

  • Целта на това звено е да предложи
    • насоки
    • практическа информация
    • ресурси за учители за справяне с някои често срещани проблеми, свързани с проблемното използване на Интернет от техните ученици (детство/юношество)
  • Звеното предлага техники за управление на учителите чрез реални случаи (сценарии).
  • Проблемната употреба на интернет често се комбинира с други разстройства и проблеми (например депресия, социална тревожност). Учителите трябва да са наясно с това и да действат съответно, ако подозират, че други проблеми са основният проблем.