Тема 1 Въведение

  • Този урок представя творческите и продуктивни начини, по които може да се използва Интернет, така че този полезен инструмент а и неговите възможности да бъдат по-добре разбрани от учителите.
  • В новата ера на информационните технологии и визуалната реалност той е основен инструмент на ежедневието в почти всяка област (образование, професионален живот, социален живот, свободно време).
  • Също така е важно учителите да осъзнаят как и защо децата използват интернет, просто игра или забавление.
  • Същността на Интернет стана още по-разумна във времената на специалните условия на COVID-19 пандемията.