Тема 1 Въведение

В този урок учителите ще научат терминологията за употреба и проблемна употреба на алкохол, докато ще прочетат някои признаци и симптоми на ранни употребяващи алкохол. След това те ще разгледат казуси от проблемната употреба на алкохол и ще помислят какво може да се направи.