Тема 1 Въведение

В този урок учителите ще изучават факторите, които допринасят за ефективна интервенция в училищата в рамките на превенцията на проблемната употреба на алкохол.

След това те ще разгледат казуси (ефективни и не толкова ефективни) в областта на превенцията на проблемната употреба на алкохол.