Тема 1 Въведение

В този урок, чрез различни случаи, учителите ще мислят критично за това как да опитат да управляват превенцията в своите класове (или как се използват различни подходи), зда помислят каква методология би работила (т.е. ролева игра) и какво не в клас.

Освен това те ще разгледат практически теми като приятелство и др. и ще помислят за възможностите, които тези теми могат да предложат за превенция на проблемната употреба на алкохол, като ги прилагат в уроците си.

И накрая, те ще преминат през това как биха могли да разпространяват успешните практики от клас в училище/общността, включвайки ученици и социални медии / други материали.