Тема 1 Въведение

В този урок ще разгледаме как учителят може да идентифицира някои ранни признаци и симптоми заедно с учениците, които изглежда употребяват тютюневи изделия и какво може да направи учителят допълнително. В този случай не говорим за първична интервенция (превенция), а за вторични интервенционни практики. Това обаче не изключва практиките на първична превенция, по-скоро е нещо, за което трябва да се погрижим паралелно.