Тема 1 Въведение

  • Целта на този урок е да предложи
    • ръководство
    • практическа информация
    • източници за родители за справяне с някои често срещани проблеми, свързани с проблемната употреба на интернет от техните деца (детство/юношество).
  • Урокът предлага техники за управление на родителите чрез случаи от реалния живот (сценарии).
  • Проблемната употреба на интернет често се комбинира с други разстройства и проблеми (например депресия, социална тревожност). Родителите трябва да са наясно с това и да действат, ако подозират, че други проблеми са основният проблем.