Тема 1 Въведение

Важно е да разберете какво е нормална употреба и какво може да бъде проблемно.

  • Времето прекарано в цифровото съдържание, все повече се признава като не решаващ фактор. Децата и юношите могат да прекарват много време в цифрово съдържание и въпреки това да са здрави и обратното.
  • Ето защо има нужда от холистичен поглед, който да отчита различни аспекти от живота на детето и юношата, признавайки че живеем във все по-дигитализиран свят.
  • Това означава, че фактът, че някои деца имат малко физическа активност не е причинено от времето, прекарано пред екрана.
  • Много малък брой деца и юноши развиват проблемно използване на интернет и следователно поведението не трябва да се патологизира лесно. Проблемните потребители обикновено прекарват повече време в интернет дейности, но има много здрави потребители, които прекарват много време онлайн. Критериите, показани в Тема 2, са ключови.
  • Освен това трябва да се вземе предвид фактът, че използването на интернет е разнообразно и включва много дейности: игри, използване на социални медии и други онлайн приложения и дейности (например търсене на информация, пазаруване онлайн, гледане на онлайн порнография).

Защо фокусирането върху „времето пред екрана“ е грешно

Във видеото доктор Andrew Przybylski, директор на научните изследвания в Оксфордския интернет институт, разсея различни митове около “времето пред екрана” на децата и юношите и обяснява защо фокусирането на тази концепция е грешно и е довело до провалени политики. Той предлага някои конкретни действия, които родителите могат да предприемат, за да бъдат по-проактивни относно използването на технологиите на децата си.