Тема 1 Въведение

Пиенето на алкохол е част от европейската култура, както и разговорите между родители и деца за рисковете. Алкохолът засяга хората различно в различните етапи от живота – за деца и юноши алкохолът може да попречи на нормалното развитие на мозъка. Различните ефекти на алкохола и променящата се роля на родителите в живота на децата им, когато те съзряват и търсят по-голяма независимост, могат да направят говоренето за алкохола предизвикателство. Родителите може да имат проблеми с определянето на конкретни семейни политики за употреба на алкохол. И може да им е трудно да общуват с децата и юношите по въпроси, свързани с алкохола.

Изследванията показват обаче, че тийнейджърите и младите хора вярват, че родителите им трябва да имат думата дали да пият алкохол. Стилът на родителство е важен – тийнейджърите, отгледани с насърчение, топлина и подходяща дисциплина, са по-склонни да зачитат мнението и забраните на родителите си. Разбирането на родителското влияние върху децата относно алкохола може да помогне на родителите да имат повече влияние, отколкото мислят върху употребата на алкохол от детето. Родителите могат да играят важна роля в подпомагането на децата си да развият здравословно отношение към пиенето, като същевременно минимизират риска от това.