Тема 1 Въведение

 • Превенцията на зависимостите в училищата се основава на работата по разработването на различни техники за управление на стреса при деца/юноши.
 • Изграждане на умения, което включва управление на гнева, разрешаване на конфликти и изграждане на самочувствие
 • Учителите и училищата могат да се съсредоточат върху подкрепата на родителите и насърчаването на защитни фактори за превенция на зависимости, вместо да намаляват рисковите фактори
 • Учителите могат да насърчават семейната близост и подкрепа
 • Понякога учителите може да почувстват, че родителите не са склонни да работят с училищата, а някои родители наистина може да не се чувстват добре с това
 • Успешните програми използват активни членове в общността, някой добре познат и доверен родител
 • Освен това, ако родителите не са доволни от училищните срещи или обучения, те могат да се провеждат на неутрални места, като читалища или всякакви други места извън училище
  • В тези случаи е много важно да се обясни на родителите, че не само се мисли какво може да се направи, но че тяхното мнение и опит се оценяват и те могат да помогнат за създаването и прилагането на превантивни програми

 • Училищата могат да помогнат за насърчаване на родителите да повишат ефективността на превантивните усилия у дома
 • Участието на родителите е по-голямо, ако превантивните програми са включени като част от по-широката общност или училищни програми, като например за обучение за работа
 • Когато участват в училищни дейности, родителите могат да бъдат подкрепящи и могат да останат по-ентусиазирани