Тема 1 Въведение

 • Като учители е важно да признаем, че всички успешни превантивни програми започват от родителите
 • Учителите могат да се разглеждат като втори родители на децата/юношите, те са отговорни за тяхното образование, но също така, доста често, служат като модел за подражание.
 • Децата/юношите в днешния свят са заобиколени от предизвикателства в академичната среда, социалната среда и често в семействата си.
 • Учителите и родителите могат и трябва да работят заедно, за да създадат среда, в която по-голямата част от изкушенията се избягват и децата/юношите са подготвени да реагират адекватно на тези, които се появяват.
 • Родителите трябва да знаят и разбират признаците и симптомите на тютюнопушенето, употребата/злоупотребата с алкохол и особено проблемната употреба на интернет.
 • Родителите трябва да бъдат посъветвани относно подхода как да говорят за отговорно пиене и как да разберат кога редовното използване на интернет, което е неизбежно в живота на 21-ви век, може да прогресира до проблемна употреба, какво да правят, за да го избегнат и най-важното как да интегрират тези усилия с ежедневния си живот.
 • Учителите могат да реализират програмите за обучение на родителите като част от родителските срещи или да организират работни срещи, семинари и дискусии.
 • Когато родителите и учителите са развили комуникация, учителите могат да прилагат съветите в редовните комуникационни канали.
 • Родителите трябва да са наясно, че техните действия изпращат по-силни послания към децата от техните думи.
 • Родителите трябва да получат практически съвети и подробно описание на стъпките за това как да подходят към проблема с децата си
 • Ако тези дейности са координирани и в същото време учителите работят и с деца, ефектът може да бъде максимален
 • По този начин родителите могат да бъдат информирани кои съвети са дадени на децата и какво е било представено на децата, така че родителите да могат да използват тази информация, за да се обърнат към децата си