Тема 1 Въведение

  • За ефективна комуникация с учителите родителите трябва да бъдат информирани за дейностите, провеждани в училище, най-важното по отношение на превенцията на зависимостите.
  • Например, някои училища разработват проекти, фокусирани върху „нулева толерантност“ към тютюнопушенето и въвеждането на училища без тютюнев дим или учебни часове без тютюнев дим.