Въведение

Мозъчна атака: „Моите спомени

  1. Припомнете си когато разбрахте, че ще станете родител, какво си представяхте, че е да си родител?
  2. Какви емоции изпитвахте?

Поставете въпросите отново, но отнесени сега към  настоящето:

  1. Сега какво си мислите, че е да си родител? Какво представлява това да си родител? Какво се очаква от вас като родител?
  2. Какви чувства изпитвате сега?

Има ли някаква разлика тогава и сега по отношение на разбиранията ви?

Имали разлика тогава и сега по отношение на чувствата ви?

Обобщение: Със сигурност представите ви за вас като родители са били различни от това, което на практика ви се случва. Гледайки други родители отстрани неведнъж сте си казвали : „Това на мен няма да ми се случва“, критикували сте скрито или явно.  И ето идват моментите, в които се сблъсквате с многообразни проблеми, казуси и ситуации, в които трябва да реагирате адекватно, възпитаващо, да коригирате поведението на децата си, да изграждате доверие помежду си, да общувате ефективно.

Казус “Разбрах, че пушиш“:  В училището, в което учи 14 годишната ви дъщеря, работи ваша близка приятелка, която ви казва, че я е видяла в двора на училището в компания да пушат. Докато обмисляте как да реагирате, влизайки в дома ви, виждате как всичко е разхвърляно, дъщеря ви слуша силна музика и не е написала домашните си за следващия ден. Как ще реагирате?