Дейности

Разпознайте размера на проблема, честотата, причините и рисковете за предотвратяване на тютюнопушенето/ предотвратяване на злоупотреба с алкохол/ злоупотреба/ проблемна употреба на интернет

Учителите трябва да могат да разпознават дали родителите знаят големината на проблема, честотата, причините и рисковете, както и инициативите за превенция и контрол, които са теоретично препоръчани, налични и предприети досега, за да се справят с проблема. Моля, категоризирайте следните твърдения в групите:

1)Размер на проблема

2)Честота на проблема

3)Причини и рискове за проблема

Изявления Група

Моето дете не е единственото с този проблем (алкохол/тютюн/интернет) в нашата общност

1

Моето дете не е единственото с този проблем (алкохол/тютюн/интернет) в нашия квартал

1

Моето дете не е единственото с този проблем (алкохол/тютюн/интернет) в нашето училище

1

Моето дете не е единственото с този проблем (алкохол/тютюн/интернет) в нашето семейство

1

Детето ми не употребява (алкохол/тютюн/интернет) толкова често, колкото другите в нашата общност

2

Детето ми не употребява (алкохол/тютюн/интернет) толкова често, колкото другите в нашия квартал

2

Детето ми не употребява (алкохол/тютюн/интернет) толкова често, колкото другите в нашето училище

2

Детето ми не употребява (алкохол/тютюн/интернет) толкова често, колкото другите в нашето семейство

2

Децата в нашата общност често са в интернет кафенета

3

Децата в нашето семейство нямат надзор, докато са онлайн

3

Нашата общност смята пушенето като социално приемливо

3

Учителите пушат в училищата в нашата общност

3

В нашата общност няма разпоредби относно продажбата на алкохол на непълнолетни

3

Детето ми често говори за други деца, които пушат в училище

3