Модул 9 Техники за Идентифициране и Справяне с Проблемна Употреба на Интернет за Учители

Last updated: септември 27, 2022

Модул 9 е разработен от Идрима Ормилия & Институт за социални науки Иво Пилар

Цели на обучението

След като завършите този модул, ще можете да:

  • Идентифицирате проблемната употреба на интернет.
  • Разберете границата между нормалното и проблемното използване на интернет
  • Научите най-добрите практики за превенция и семейни и училищни превантивни интервенции за проблемно използване на интернет
  • Бъдете запознати със сценарий от реалния живот
  • Развиете умения за техники за управление при проблемно използване на Интернет
  • Знаете интерактивните упражнения
  • Откриете и се запознайте с креативните и продуктивни начини, по които може да се използва интернет

Три деца изпълняват задачи на компютърни екрани по време на училище.

Cellan-Jones, T. (2014) A computing revolution in schools. BBC News

Съдържание на курса

Разшири всички
Enrolled