Модул 8 Превенция на проблемната употреба на алкохол в училище

Last updated: септември 27, 2022

Модул 8 е разработен от Център за социални иновации ООД

Цели на обучението

След като завършите този модул, вие ще можете да:

  • Разберете как да планирате превантивна интервенция в училище
  • Обучите училищната превантивна интервенция за проблемна употреба на алкохол
  • Обясните как една превантивна интервенция може да включва класа, училището и общността
  • Опишете и разберете признаците и симптомите, свързани с проблемната употреба на алкохол за деца и юноши

Съдържание на курса

Разшири всички
Enrolled