Модул 7 Превенция на Употребата на Тютютневи Изделия в Училище

Last updated: септември 27, 2022

Модул 7 е разработен от Център за социални иновации ООД

Цели на обучението

След като свършите този модул ще можете да:

  • Разбиранете и придобиете умения за прилагане на превантивни стратегии, свързани с проблемната употреба на тютюн.
  • Определите основните характеристики на успешната превантивна интервенция и мониторинг на употребата на тютюневи изделия.
  • Използвате различни превантивни методи и стратегии, подходящи за училищните условия.
  • Идентифицирате признаците на употребата на тютюневи изделия сред деца/юноши и опишете какво може да се направи.
Enrolled