Модул 6 Идентифициране на Интернет Зависимост при Децата и Техники за Справяне с Проблема за Родители

Last updated: септември 27, 2022

Модул 6 е разработен от Идрима Ормилия & Институт за социални науки Иво Пилар

Цели на обучението

След като завършите този модул, ще можете да:

  • Идентифицирате проблемната употреба на интернет
  • Разберете границата между нормалното и проблемното използване на интернет
  • Научите най-добрите практики за превенция и семейни превантивни интервенции за проблемното използване на интернет
  • Бъдете запознати със сценарий от реалния живот
  • Развиете умения за техники за управление при проблемно използване на интернет
  • Да комуникирате помежду си, а също и да комуникирате с експерт
  • Открийте и се запознаете с креативните и продуктивни начини, по които може да се използва интернет

Съдържание на курса

Разшири всички
Enrolled