Модул 5 Употреба на Тютюневи Изделия и Техники за Справяне с Проблема за Родители

Last updated: октомври 11, 2022

Модул 5 е разработен от България Младежка превенция БАЛНЕ

Цели на обучението

След като приключите този модул Вие ще:

  • Придобиете умения за разпознаване на признаци за тютюнопушене при деца и младежи
  • Бъдете добър пример за децата си (пасивно тютюнопушене)
  • Ефективно включване в живота на децата и младежите
  • Създадете на положителен контакт с децата
  • Разпознавате стиловете на родителско поведение
  • Придобиете умения за решаване на конфликтни ситуации
  • Знаете кои са предизвикателства по време на тийнейджърската възраст
  • Научите детето си да казва „не“
  • Научите значение на позитивното родителство

Съдържание на курса

Разшири всички
Enrolled