Модул 4 Проблемна Употреба на Алкохол и Техники за Справяне за Родители

Last updated: октомври 11, 2022

Модул 4 е разработен от България Младежка превенция БАЛНЕ

Цели на обучението

След като приключите този модул, вие ще можете да:

  • имате познания за рисковете, на които са изложени вашите деца, ако пият алкохол;
  • да развиват умения за емпатия – уменията за слушане, разбиране на нуждите на другия и изразяване на това разбиране;
  • да прилагате нови знания във вашето семейство;
  • да планирате вашето поведение в семейстово;
  • да сравнявате ваши родителски стил с този на други родители;
  • да повишите чувствителността в общуването си с детето;
  • повишаване на чувствителността и саморефлексията на родителите по отношение на някои трудности в общуването с децата;
  • да подпомогнете процеса на себеоткриване и саморефлексия на родителите;
  • да идентифицирате поведенческите промени в употребата на алкохол от подрастващи;
  • да се изградите умения за контролиране на негативните емоции.

Съдържание на курса

Разшири всички
Cъдържание на урока
Enrolled