Модул 3 Взаимодействието между Родител и Учител за Справяне със Зависимостите в Детството и Юношеството

Last updated: септември 27, 2022

Модул 3 е разработен от Медицински факултет, Белградски университет

Цели на обучението

След като завършите този модул, ще можете да:

  • Разпознавате и разбирате отговорностите на родителя в превенцията на пристрастяването
  • Разпознавате, разбирате и прилагате принципите на адекватно поведение на родителите по отношение на превенцията на пристрастяването
  • Разпознавате и разберате отговорностите на учителя в превенцията на зависимостите
  • Познавате и разбирате основата на комуникацията между родители и учители по отношение на превенцията на пристрастяването
  • Познавате, разбирате и развивате умения относно подхода на родителите и/или учителите по отношение на превенцията на пристрастяването
  • Разбиране на възможностите за адекватно сътрудничество между родителите и учителите по отношение на превенцията на пристрастяването и реакцията след разпознаване на признаци и симптоми на пристрастяване

Съдържание на курса

Разшири всички
Enrolled