Модул 2 Изграждане на Комуникационни Умения за По-добра Връзка с Младежите Относно Зависимостите: за Учители, Родители и Преподаватели на Възрастни

Last updated: септември 27, 2022

Модул 2 е разработен от Prolepsis

Цели на обучението

След като завършите този модул вие ще можете да:

  • Разпознавате психосоциалните характеристики на различните етапи от живота в младостта.
  • Подкрепите положителното развитие на младите хора.
  • Бъдете модел за подражание за деца и юноши.
  • Справяте се с условия като натиск от връстници и конфликти.
  • Изградите комуникационни умения, които ще предотвратят или ще управляват по подходящ начин проблемни поведения като зависимости.

Съдържание на курса

Разшири всички
Enrolled