Модул 10 Ефективни Техники за Преподаване и Най-Добри Практики за Предотвратяване на Зависимости 

Last updated: септември 27, 2022

Модул 10 е разработен от Медицински факултет, Белградски университет

Цели на обучението

 • Разпознавате и разбирате съществуващите модалности на програми/дейности за превенция на пристрастяването
  Признаете и разберете плюсовете и минусите на всяка от представените програма/дейност за превенция на пристрастяването
 • Разпознайее стъпките в създаването на програма/дейност за превенция на пристрастяването
 • Развиете умения за създаване на програма/дейност за превенция на пристрастяването
 • Признаете предизвикателствата при създаването на програма/дейност за превенция на пристрастяването
 • Развиете умения за преодоляване на предизвикателствата при създаването на програма/дейност за превенция на зависимости
 • Разпознаете стъпките в изпълнението на програма/дейност за превенция на пристрастяването
 • Развийее умения за прилагане на програма/дейност за превенция на пристрастяването
 • Признаете предизвикателствата при прилагането на програма/дейност за превенция на пристрастяването
 • Развиете умения за преодоляване на предизвикателствата при прилагането на програма/дейност за превенция на зависимости
 • Разберете важността на подкрепата на заинтересованите страни
 • Развиете умения за извършване на анализ на заинтересованите страни
 • Разберете важността на гарантирането на подкрепата на заинтересованите страни
 • Развиете умения, за да осигурите подкрепата на заинтересованите страни
 • Признайте възможните модалности на обучение за създаване на програма/дейност за превенция на пристрастяването
 • Разберете стъпките в организирането на обучение за създаване на програма/дейност за превенция на зависимостите
 • Развиете умения за набиране на участници за обучение за създаване на програма/дейност за превенция на зависимости
 • Развиете умения за оценка на броя на участниците в обучението за създаване на програма/дейност за превенция на зависимостите
 • Развиете умения за създаване на материали за обучение по създаване на програма/дейност за превенция на зависимостите
 • Развиване на умения за провеждане и оценка на обучението за създаване на програма/дейност за превенция на зависимостите

Съдържание на курса

Разшири всички
Enrolled