Модул 1 Зависимости в Детството и Юношеството: Преглед на Текущото Състояние в Европа

Last updated: септември 27, 2022

Модул 1 е разработен от Институт за социални науки Иво Пилар

Цели на обучението

След като завършите този модул вие ще можете да:

  • Анализирате текущото състояние на употребата на тютюневи изделия, алкохол и интернет сред децата и юношите.
  • Определите проблемната употреба на тютюневи изделия, алкохол и интернет сред деца и юноши.
  • Разпознавате признаци и симптоми на проблемна употреба на тютюневи изделия, алкохол и интернет сред деца и юноши.
  • Опишете и разграничете рисковите и защитните фактори за проблемна употреба на тютюневи изделия, алкохол и интернет сред деца и юноши.

Източник: Karim Ben Van on Unsplash

Източник: Austin Kehmeier on Unsplash

Съдържание на курса

Разшири всички
Enrolled