Parent Bulgarian

Модул 6 Идентифициране на Интернет Зависимост при Децата и Техники за Справяне с Проблема за Родители

Модул 6 Идентифициране на Интернет Зависимост при Децата и Техники за Справяне с Проблема за Родители

Модул 6 е разработен от Идрима Ормилия & Институт за социални науки Иво Пилар Цели на обучението След като завършите този модул, ще можете да:Идентифицирате проблемната употреба на интернетРазберете границата

Модул 5 Употреба на Тютюневи Изделия и Техники за Справяне с Проблема за Родители

Модул 5 Употреба на Тютюневи Изделия и Техники за Справяне с Проблема за Родители

Модул 5 е разработен от България Младежка превенция БАЛНЕ Цели на обучението След като приключите този модул Вие ще:Придобиете умения за разпознаване на признаци за тютюнопушене при деца и младежиБъдете

Модул 4 Проблемна Употреба на Алкохол и Техники за Справяне за Родители

Модул 4 Проблемна Употреба на Алкохол и Техники за Справяне за Родители

Модул 4 е разработен от България Младежка превенция БАЛНЕ Цели на обучението След като приключите този модул, вие ще можете да:имате познания за рисковете, на които са изложени вашите деца,