Bulgarian

Модул 3 Взаимодействието между Родител и Учител за Справяне със Зависимостите в Детството и Юношеството

Модул 3 Взаимодействието между Родител и Учител за Справяне със Зависимостите в Детството и Юношеството

Модул 3 е разработен от Медицински факултет, Белградски университет Цели на обучението След като завършите този модул, ще можете да:Разпознавате и разбирате отговорностите на родителя в превенцията на пристрастяванетоРазпознавате, разбирате

Модул 2 Изграждане на Комуникационни Умения за По-добра Връзка с Младежите Относно Зависимостите: за Учители, Родители и Преподаватели на Възрастни

Модул 2 Изграждане на Комуникационни Умения за По-добра Връзка с Младежите Относно Зависимостите: за Учители, Родители и Преподаватели на Възрастни

Модул 2 е разработен от Prolepsis Цели на обучението След като завършите този модул вие ще можете да:Разпознавате психосоциалните характеристики на различните етапи от живота в младостта.Подкрепите положителното развитие на

Модул 1 Зависимости в Детството и Юношеството: Преглед на Текущото Състояние в Европа

Модул 1 Зависимости в Детството и Юношеството: Преглед на Текущото Състояние в Европа

Модул 1 е разработен от Институт за социални науки Иво Пилар Цели на обучението След като завършите този модул вие ще можете да:Анализирате текущото състояние на употребата на тютюневи изделия,