Свържете се с нас

Свържете се с нас

Идрима Ормилия (Idryma Ormylia)

Център за социални иновации ООД
(Center for Social Innovation Ltd)

Институт по превантивна медицина околна среда и професионално здраве, Prolepsis
(Institute of Preventive Medicine Enviromental and Occupational Health, Prolepsis)

Медицински факултет, Белградски университет
(Faculty of Medicine, University of Belgrade)

България Младежка превенция БАЛНЕ
(Bulgaria Youth Prevention)

Институт за социални науки Иво Пилар
(Ivo Pilar Institute of Social Sciences)