Новини

НОВИНИ

Научете новини за обучението ADD-freeTraining и други европейски инициативи в областта на обучението на възрастни за превенция на злоупотребата с цигари, алкохол и интернет при деца/юноши.

Бюлетин

Съобщения за пресата

Превенция на зависимостите сред младежите: подход, ориентиран към семейството и училището, в контекста на европейския проект ADD-freeTraining

Add-free Training Среща на партньорите 2 (ноември 2020 г.)

Втората среща на #ADDfreeTraining първоначално беше планирана да се проведе в София, България, но поради епидемията от COVID-19 тя беше прехвърлена онлайн. Партньорите обсъдиха обстойно напредъка на проекта, споделиха резултатите от интелектуалния изход 1 и планираха внимателно следващите си стъпки за разработване на следващите изходи.
 
Facebook Pagelike Widget

Add-free Training Начална среща (декември 2019 г.)

Целта е да се разработи и прилага иновативно обучение за превенция на тютюнопушенето, алкохола и злоупотребата с интернет сред децата/юношите.
Първа среща на партньорите от #ADDfreeTraining в Халкидики (декември 2019 г.) преди избухването на COVID-19!