ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

Интерактивната уеб платформа има за цел да повиши устойчивостта на обучителния пакет по проекта, като го направи лесно достъпен за всички заинтересовани страни.

НОВИНИ

Научете новини за обучението ADD-freeTraining и други европейски инициативи в областта на обучението на възрастни за превенция на злоупотребата с цигари, алкохол и интернет при деца/юноши.

Бюлетин

Subscribe to our Newsletter and stay updated on the ADD-freeTraining project latest news

* indicates required