Tema 3 Praktični koraci

 • Pitajte:
  • Koliko puta ćete komunicirati tokom jede nedelje, meseca ili
  • Koliko puta bi trebali da se lično vidite sa nastavnikom How often should you have a one-on-one meeting
 • Ne budite pasivni posmatrači, preuzmite aktivnu ulogu
  • Šta se desilo?
  • Koliko često?
  • Ko je uključen?
  • Na koga sve utiče?
 • Pitanja kao što je na primer: „Kako možemo pomoći Petru da promeni svoje ponašanje?” mogu pomoći nastavniku da bude uključen u rešavanje problema
 • Budite zainteresovani se za školski program i pitajte nastavnika koliko se internet koristi tokom redovne nastave.
  • ‘Razumem…’,
  • ‘Zabrinut/a samo oko…’,
  • ‘Potrebno je…’, i
  • ‘Ja želim…’., ako želite da pokažete da cenite poziciju nastavnika
 • Kada rade zajedno kao partneri, pokazalo se da roditelji i nastavnici efikasnije komuniciraju, razvijaju jače odnose jedni sa drugima i razvijaju veštine za podršku da dete promeni ponašanju.
 • Razmislite zajedno o mogućim rešenjima, oslonite se na prethodno iskustvo nastavnika, navedite zajedno prednosti i nedostatke svakog rešenja
 • Probajte neko od rešenja neko vreme, na primer, 10 dana, pa procenite kako je funkcionisalo i šta se može desiti
  • Da li su primetili da vaše dete kasni na nastavu ili je ne pohađanja
  • Da li izgleda pospano tokom dana
  • Da li su primetili bilo kakve promene raspoloženja
  • Da li su primetili bilo kakve propuste u pamćenju, lošu koncentraciju, krvave oči, nedostatak koordinacije ili nejasan govor
  • Da li su primetili da vaše dete/adolescent ima problema sa sklapanjem prijateljstava, ili da se oseća izolovano ili usamljeno
  • Da li značajano popustilo u školi ili ima teškoće u akademskim postignućima uopšte
  • Roditelji treba da brinu o deci i da imaju dovoljno vremena za zdravu ishranu, fizičke aktivnosti u slobodno vreme, čitanje, domaće zadatke itd…