Tema 1 Uvod

Osnovni cilj obrazovanja odraslih o preventivnim programima je dostizanje održivog pristupa u celoj školi u cilju očuvanja zdravlja dece/ adolescenata.

 • Prvi korak-PRUŽITE INFORMACIJE
  • Pružite informacije o problemu
  • Pružite informacije o učestalosti problema
  • Pružite informacije o mogućim posledicama
  • Pružite informacije o glavnim znacima/ simptomima
Ukoliko postoji razumevanje značaja problema prema kojem je prevencija usmerena, onda preventivni program može biti više specifičan, a oni koji ga primenjuju mogu pokazivati veći entuzijazam.
 • Organizaciji škole
 • Saradnji sa zainteresovanim stranama
 • Upotrebi medija
 • Evaluaciji
 • Ko bi trebalo da bude uključen u razvoj programa
 • Ko bi trebalo da bude uključen u implementaciju programa
 • Ko bi trebalo da bude uključen u diseminaciju programa
 • Ko bi trebalo da bude uključen u evaluaciju programa
 • ….I kako organizovati svaki od ovih koraka.