Tema 1 Uvod

Osnovni cilj preventivnih programa u školama je da spreče pojavu upotrebe duvana, zloupotrebe alkohola i problematične upotrebe interneta među decom/ adolescentima, u cilju sprečavanja pojave ovih oblika ponašanja tokom celog njihovog života

Programi u školama su često organizovani kao deo nastave u školama i prilagođeni su starosti dece.

  • Deljenje informacija
  • Razvoj kapaciteta za identifikovanje pritiska vršnjaka i odupiranje pristisku vršnjaka i marketingu proizvođača
  • Obuka o veština za odbijanje
  • Obuka koja ima za cilj sticanje životnih veština koja se odvija u učionici, a usmerena je na veštine suočavanja sa emocijama. Socijalne veštine I veštine za odbijanje. Namenjena je deci/ adolescentima u višim razredima odnovnih škola i srednjoškolcima
  • Program: ,,Povezivanje interesa porodica i nastavnika’’ je preventivna intervencija koja ima za cilj da spreči nesocijalno i agresivno ponašanje, kao i da promoviše pozitivan razvoj dece u osnovnim školama
  • Program: ‘’Projekat prevencije na Srednjem Zapadu’’ uključuje implementaciju strategije na nivou cele zajednice koja se odnosi na poruke protiv upotrebe psihoaktivnih supstanci među decom u višim razredima osnovne škole i nižim razredima srednje škole