Tema 2 Razumijevanje konfliktnih situacija i kako njima upravljati

  • bolje upoznati sebe, druge i svoje odnose s njima,
  • osvijestiti sličnosti i razlike među sukobljenim stranama, 
  • naučiti strategije koje će mu pomoći u rješavanju budućih sukoba, 
  • otkriti na kojim područjima bi se komunikacija i prilagođavanje mogli poboljšati. 

Pogotovo za vrijeme adolescencije, sukobi mogu ukazivati na to da mlada osoba treba izgraditi vlastiti identitet, postati autonomnija i neovisnija. Budući da razmirice u adolescenciji postaju češće, učinkovito rješavanje sukoba može značajno utjecati na dobrobit mladih.  

Učinkovito rješavanje sukoba povezano je s nižom razinom simptoma psiholoških poremećaja i višom razinom zadovoljstva životom. S druge strane, izbjegavanje sukoba može imati pogubne rezultate – povezano je sa smanjenim zadovoljstvom životom i pojačanim simptomima psiholoških poremećaja.

Prema modelu upravljanja sukobima Thomas-Kilmann (TKI), postoji pet različitih metoda upravljanja sukobima. To su:

  • Nadmetanje. Pojedinac se svim raspoloživim sredstvima trudi zauzeti za sebe, asertivan je i ne surađuje.
  • Suradnja. Pojedinac nastoji pronaći rješenje koje zadovoljava potrebe obiju strana tako što analizira tuđa mišljenja i dublji uzrok sukoba. Asertivan je, ali i surađuje.
  • Kompromis. Pojedinac pokušava pronaći rješenje koje djelomično zadovoljava potrebe obiju strana sukoba bez analiziranja uzroka sukoba i različitih stajališta.
  • Izbjegavanje. Pojedinac izbjegava sukob ili se iz njega povlači. Nije asertivan i ne surađuje. 
  • Prilagođavanje. Pojedinac vlastite potrebe i stajališta ostavlja po strani i nastoji zadovoljiti potrebe druge strane. Surađuje i nije asertivan.