Tema 2 Definicije i kategorije rizičnih i zaštitnih čimbenika

 • su čimbenici koji povećavaju vjerojatnost ili mogućnost doživljavanja određenog problema,
 • negativno utječu na razvojni put i izlažu dijete riziku za kasniju zlouporabu sredstava ovisnosti ili druge probleme u ponašanju,
 • su mjerljivi, a mnogi su i promjenjivi – podložni promjeni kroz intervenciju(e) (NIDA, 2020., ARACY, 2015.).
 • su čimbenici koji smanjuju vjerojatnost ili mogućnost doživljavanja određenog problema,
 • promiču uspješno suočavanje i prilagodbu na životne situacije i promjene,
 • nisu samo odsutnost rizičnih čimbenika, već mogu ublažiti ili umanjiti negativne ishode rizičnih čimbenika (ARACY, 2015.; Jessor i sur., 1995.; Hawkins i sur., 1992.).

Temeljeno na Brofenbrennerovoj teoriji, McLeroy, Bibeau, Steckler i Glanz (1988.) ponudili su pet razina utjecaja čimbenika specifičnih za zdravstveno ponašanje: intrapersonalni, interpersonalni, institucionalni, na razini zajednice i na razini javnih politika (Sallis, Owen i Fisher, 2015.)

Shematski prikaz teorije ekoloških sustava Urie-a Bronfenbrennera (1977)

Izvor: https://www.simplypsychology.org/Bronfenbrenner.html

Urie Bronfenbrenner-ova teorija ekoloških sustava (Paris, Ricardo i Rymond,  2018)

Naziv sustava Opis sustava

Mikrosustav

Mikrosustavi izravno utječu na dijete. To su osobe s kojima je dijete u neposrednoj interakciji kao što su roditelji, vršnjaci i učitelji. Treba razmotriti odnos između djeteta i osoba koje ga okružuju. Na primjer, da biste razumjeli učenikov (ne)uspjeh u matematici, treba znati i kakav je odnos između učenika i učitelja.

Mezosustav

Mezosustavi obuhvaćaju interakcije između onih koji okružuju dijete. Odnos između roditelja i škole, na primjer, neizravno će utjecati na dijete.

Egzosustav

Veće institucije kao što su masovni mediji ili zdravstveni sustav nazivaju se egzosustavom. One utječu na obitelji i vršnjake i škole koje djeluju prema politikama i propisima tih institucija.

Makrosustav

Kulturne vrijednosti i uvjerenja nalazimo na razini makrosustava. Te vrijednosti i očekivanja utječu na institucije koje će u konačnici utjecati na pojedinca.

Kronosustav

Sve opisano se događa u povijesnom kontekstu koji se naziva kronosustav. Kulturne vrijednosti se mijenjaju tijekom vremena, kao i politike obrazovnih institucija ili vlada u određenim političkim kontekstima. Razvoj se događa u određenom trenutku.

Izvor: Paris, J., Ricardo, A., & Rymond, D. (2018). Child Growth and Development. College of the Canyons. Open textbook library –  http://www.uilis.unsyiah.ac.id/oer/files/original/79f04d87bf89c0f27024fc4f376048c9.pdf

Rizični i zaštitni čimbenici javljaju se na svakoj razni na kojoj pojedinac stupa u interakciju s drugima i s društvom

Na razini pojedinca Na razini društva
 • Demografski čimbenici
 • Fiziološke i psihološke dispozicije
 • Stavovi
 • Vrijednosti
 • Znanje
 • Vještine
 • Problematična ponašanja
 • Vršnjaci (norme, aktivnosti)
 • Obitelj (funkcije, upravljanje, veze)
 • Škola (veze, klima, politike, učinak)
 • Zajednica/ društvo (veze, norme, resursi, svjesnost/ mobilizacija, politike/ sankcije, kulturalni kontekst, okolina) 

utječu na samo-efikasnost, koja se može široko definirati kao vlastiti osjećaj sebe, društvene kompetencije i samoodređenja

utječu kroz ponašanje i stavove društvenih aktera, što rezultira razvojem percepcije o tome što čini normativno ponašanje