Θεματική 4 Παρατηρήστε/αντιληφθείτε το πρόβλημα

  • Αν παρατηρήσετε κάποιο πρόβλημα με το παιδί σας, πρέπει να γνωρίζετε ότι:
    • Τα προβλήματα που προκύπτουν στους εφήβους δεν μπορούν να λυθούν εύκολα ή γρήγορα.
    • Μιλήστε στον/στην εκπαιδευτικό και επικοινωνήστε μαζί τους ξανά στη συνέχεια, τουλάχιστον μέσω γραπτής επικοινωνίας.
    • Όταν επικοινωνείτε με τους/τις εκπαιδευτικούς  και άλλους επαγγελματίες, μην κρατάτε αμυντική στάση, σκοπός δεν είναι η απόδοση ευθυνών αλλά η εξεύρεση λύσης για να βοηθήσετε το παιδί σας.