Θεματική 1 Εισαγωγή

 • Ως εκπαιδευτικοί, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι όλα τα επιτυχημένα προληπτικά προγράμματα ξεκινούν με τους γονείς.
 • ΟΙ εκπαιδευτικοί μπορούν να θεωρηθούν ως δεύτεροι γονείς στα παιδιά/εφήβους, είναι υπεύθυνοι για τη μόρφωση τους αλλά επίσης, αρκετά συχνά λειτουργούν ως πρότυπα.
 • Τα παιδιά/έφηβοι στο σημερινό κόσμο περικυκλώνονται από προκλήσεις στο ακαδημαϊκό τους περιβάλλον και συχνά στις οικογένειές τους.
 • Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μπορούν και πρέπει να εργάζονται μαζί ούτως ώστε να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο αποφεύγεται η πλειοψηφία των πειρασμών και στο οποίο τα παιδιά/έφηβοι εξοπλίζονται για να αντιμετωπίσουν επαρκώς αυτούς τους πειρασμούς όταν εμφανιστούν.
 • Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν τα σημάδια και τα συμπτώματα του καπνίσματος, της κατανάλωσης/κατάχρησης αλκοόλ και ιδιαίτερα την προβληματική χρήση του διαδικτύου.
 • Πρέπει να παρέχονται συμβουλές στους γονείς ως προς την προσέγγιση του πως να μιλήσουν σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ και πως να κατανοήσουν όταν η τακτική χρήση του διαδικτύου, που είναι αναπόφευκτη στις ζωή του 21ου αιώνα μπορεί να προχωρήσει σε προβληματική χρήση, τι να κάνουν για να την αποφύγουν και πιο σημαντικά, πως να ενσωματώσουν αυτές τις προσπάθειες στην καθημερινή τους ζωή.
 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν τα προγράμματα για την εκπαίδευση των γονιών ως μέρος των συνεδριών γονιών-εκπαιδευτικών ή μπορούν να οργανώσουν εργαστήρια, σεμινάρια και συζητήσεις.
 • Όταν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί έχουν αναπτύξει επικοινωνία, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενσωματώσουν τις συμβουλές στα συνήθη κανάλια επικοινωνίας.
 • Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πράξεις τους στέλνουν ισχυρότερα μηνύματα στα παιδιά τους από ότι τα λόγια τους.
 • Οι γονείς πρέπει να λαμβάνουν πρακτικές συμβουλές και λεπτομερή περιγραφή των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν για να προσεγγίσουν το θέμα με τα παιδιά τους.
 • Αν αυτές οι δραστηριότητες είναι συντονισμένες και παράλληλα οι εκπαιδευτικοί επίσης δουλεύουν με τα παιδιά, οι επιδράσεις μπορούν να μεγιστοποιηθούν.
 • Με αυτό τον τρόπο, οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με το ποιες συμβουλές έχουν δοθεί και τι έχει παρουσιαστεί στα παιδιά, ούτως ώστε οι γονείς να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να προσεγγίσουν τα παιδιά τους.