Тема 5 Обърнете се към Родителите

Предимства

Имейл

Лице в лице Телефон

Текстово

съобщение

Лесно

++

++

+

+++

Бързо

++

+

++

+

Удобно

++

++

+

+++

Лесно достъпно

++

+

+

+++

Писмено

+++

-

-

+

Ненатрапчив

++

-

-

++

Навременна реакция

+

+++

+++

+++

Позволява артикулиране на мисли

++

+++

++

+

Ясна формулировка

++

+++

++

+

Добро изразяване на съобщението

++

+++

++

+

Невербална комуникация

-

+++

-

-

 • Пречки пред родителите:
  • Техните собствени негативни училищни преживявания
  • Възприемане на липса на грижа или загриженост от страна на учителите за тяхното дете
  • Родителите могат да бъдат уплашени от училището
  • Езикови бариери
  • Родителите може да не разбират значението им в образованието на децата
 • Пречки пред учителите:
  • Понякога учителите не смятат, че родителите ценят образованието, не мотивират децата да учат достатъчно, не дисциплинират децата адекватно.
  • Учителите често смятат, че родителите са подозрителни и враждебни и са склонни да смятат, че ще избегнат конфликтите, ако избегнат контакт с родителите.
  • Опитът и изследванията също показват, че учителите, които незабавно се обаждат на родителите, когато или ако възникне проблем, успяват да избегнат нарастването на проблема и следователно получават родителска подкрепа.
  • Проблемът може да бъде причинен от липсата на опит на учителите за правилна комуникация между родители.
  • ○Проучвания от Съединените щати показват, че само един на всеки 25 учители е минал през някаква форма на обучение за комуникация между родител и учител.

За преодоляване на тези препятствия обучението на учителите трябва да включва проучвания по въпросите на съюзите между родител и дом, да предоставя на кандидатите умения за комуникация