Тема 4 Предизвикателства при децата в началното училище и последици за обсъжване

Често срещани предизвикателства могат да бъдат:

  • Импулсивност и агресия
  • Социални затруднения

Социално-емоционални етапи на развитие при децата в началното училище

Наслаждава се на играта с други деца и са по-разговорчиви и независими

Тества границите, но все още няма търпение да му угодите и да помогнете

Започва да разбира какво означава да се чувствате неудобно

По-наясно с възприятията на другите

Може да се оплаква от приятелства и реакции на други деца

Иска да се държи добре, но не е толкова внимателен към правилата

Опитва се да изрази чувствата си с думи, но може да прибягва до агресия, когато е разстроено

Споделя тайни и шеги с приятели

Може да започне да развива собствена идентичност, като се отдръпне от семейни дейности и разговори

Те са привързани, забавни и любопитни, но могат да бъдат и егоистични, груби и да спорят